Privacyverklaring Foto Filippo Leiderdorp BV

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig met deze persoonsgegevens om te gaan en verwerken en beveiligen ze dan ook zorgvuldig. Hierbij houden we ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat: • we duidelijk vermelden met welk doel we persoonsgegevens verwerken. Dat doen we via deze privacyverklaring; • we onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden; • we jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken als jouw toestemming nodig is; • we passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken; • we jouw recht respecteren om je persoonsgegevens te laten zien als jij daarom vraagt en deze op jouw verzoek ook te corrigeren of zelfs te verwijderen.

Wij zijn als bedrijf verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen en gebruiken en met welk doel. We raden je aan deze privacyverklaring goed door te lezen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 20-10-2020

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Foto Filippo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via directie@ringfotofilippo.nl

Foto Filippo verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Foto Filippo verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Foto Filippo blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gebruik van persoonsgegevens

Door onze webwinkel te gebruiken, komen bepaalde gegevens van jou in ons systeem. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. We bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven in verband met de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze bedoeld zijn om door ons te worden verwerkt.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:
• NAW-gegevens

• Telefoonnummer

• Factuuradres

• E-mailadres

• Betalingsgegevens

• IP-adres

Afhandelen bestelling

Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, maken we voor de afhandeling daarvan gebruik van je persoonsgegevens. Indien het nodig is voor een goede afhandeling kunnen we je persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover lees je verderop in deze privacyverklaring. Registreren Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet je jezelf eerst registreren. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het inschrijven van een fotocursus, workshop of bestelling. We bewaren deze gegevens zodat je deze niet iedere keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij jou kunnen contacteren in verband met de uitvoering van de gesloten overeenkomst. De gesloten overeenkomst betekent hierbij meestal niet meer dan dat jij iets bij ons besteld en wij dit product bij je afleveren. We zullen deze gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is om de overeenkomst die je met ons sluit uit te voeren of als dit wettelijk verplicht is. Als wij een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel hebben, kunnen we persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Contact

Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen via een contactformulier, waarbij je gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om je vraag te behandelen. Je kiest zelf welke gegevens je daarbij verstrekt. De gegevens die je ons toestuurt, worden bewaard zolang als op basis van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Daarna worden deze gegevens verwijderd uit ons bestand.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee we geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je jezelf kunt afmelden. Je e-mailadres wordt slechts met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Publicaties

Op de website van Foto Filippo is het mogelijk dat je (vrijwillig opgegeven) gegevens openbaar komen. Dit is bijvoorbeeld bij het schrijven van een review over een bepaald product.

Reviews

Bij het plaatsen van een productreview worden de door jou opgegeven gegevens openbaar gepubliceerd. Daarmee zijn ze op internet zichtbaar voor iedereen, met uitzondering van zoekmachines. Het gaat hier om:
• Je naam

Pasfoto

Pasfoto’ s worden gemaakt met een digitale camera. De bestanden die nodig zijn om een pasfoto af te drukken, worden iedere werkdag uit de computer verwijderd.

Toezenden digitaal bestand:

Bij het toezenden van het digitale bestand van de gemaakte pasfoto per e-mail, geeft cliënt eenmalig toestemming om gebruik te maken van zijn e-mail adres om het digitale bestand te kunnen verzenden naar cliënt. Aan het einde van de werkdag wordt het e-mail adres door ons verwijderd. Digitale bestanden worden nooit met derden gedeeld.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. We hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Deze overeenkomst is zo privacy vriendelijk mogelijk ingesteld.

Cookies

Foto Filippo maakt gebruik van cookies. Dit zijn tekstbestanden die automatisch op je computer worden geplaatst door je browser.

Foto Filippo plaats verschillende soorten cookies, namelijk:
• Functionele cookies

• Analytische cookies

Functionele cookies

Deze cookies zijn nodig om de website goed te laten functioneren. Hiermee onthouden we bijvoorbeeld wat je in je winkelwagentje hebt gestopt.

Analytische cookies

Deze cookies hebben we nodig om de gebruikerservaring te optimaliseren. Zo maak jij prettiger gebruik van onze website. Deze cookies hebben nauwelijks invloed op je privacy.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Daarom maakt Foto Filippo gebruik van een verbinding met een SSL EV certificaat. Dit houdt in dat je informatie versleuteld wordt verzonden zodat de gegevens niet onderschept kunnen worden.

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zolang als nodig om je bestellingen af te handelen, inclusief garantie. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens). Als je een account hebt geregistreerd worden je gegevens bewaard totdat je jouw toestemming intrekt. Daarnaast kun je ons te allen tijde vragen om jouw gegevens te verwijderen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het is aan te raden om deze privacyverklaring regelmatig door te lezen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen over inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) je persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens. Je kunt ons ook een verzoek toesturen om je gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kun je een gegevensexport opvragen van de gegevens die wij met jouw toestemming gebruiken of gemotiveerd aangeven dat je de verwerking van persoonsgegevens door ons wilt laten beperken. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om jezelf adequaat te identificeren.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen de verwerking van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Foto Filippo Leiderdorp B.V.
Winkelhof 42

2353TT Leiderdorp

directie@ringfotofilippo.nl

071 541 3258

Contact persoon:

Dhr. RJW Filippo

directeur/eigenaar